„Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki…”

Św. Tomasz z Akwinu powiedział kapitalne słowa!

I_WW to wieloletni PRAKTYK w dziedzinie odzyskiwania należnych korporacji kwot, edukator w zakresie windykacji i prewindykacji, oraz zarządzania i zabezpieczania limitów kredytowych organizacji, która osiągnęła najlepszy w kraju („niemożliwy” w branży) wynik w tym zakresie. PIENIĄDZE NA CZAS!

Trener, koordynator, doradca i konsultant kadry managerskiej w zakresie projektów budowania i transformacji struktur zarządzania należnościami.