Zjawisko zadłużania jako punkt wyjścia do naruszenia bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa

…Autorka artykułu jako praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowych korporacjach (odpowiedzialna za budowę i nadzór struktur oraz mechanizmów ściągalności i zabezpieczania należności oraz windykację), koncentruje się w niniejszym artykule na zjawisku zadłużania na rynku polskim oraz jego katastrofalnych wręcz skutkach dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców…

Pobierz publikację w wersji pdf