Zjawisko zadłużania jako punkt wyjścia do naruszenia bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa

…Autorka artykułu jako praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowych korporacjach (odpowiedzialna za budowę i nadzór struktur oraz mechanizmów ściągalności i zabezpieczania należności oraz windykację), koncentruje się w niniejszym artykule na zjawisku zadłużania na rynku polskim oraz jego katastrofalnych wręcz skutkach dla prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców… Pobierz publikację w wersji pdf

Zarządzanie wierzytelnościami jako element polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

…Błędnym byłoby ograniczenie problemu bezpieczeństwa biznesowego, bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa finansowego jedynie do umiejętnego rozpoznania i wychwycenia zwykłych oszustów lub naciągaczy. Właściciele i menedżerowie firm produkcyjnych, handlowych i usługowych – odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo – muszą liczyć się z tym, że u każdego dobrego dziś klienta mogą wystąpić w przyszłości czasowe kłopoty z zachowaniem płynności finansowej…   Pobierz… Continue Reading Zarządzanie wierzytelnościami jako element polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Zjawisko morale w biznesie: studium przypadku wierzyciel-dłużnik

…Zjawisko nazywane w języku niemieckim Zahlungsmoral tłumaczone na język polski jako rzetelność płatnicza (rzetelność w regulowaniu zobowiązań) nie może być przedstawiane w izolacji od czynnika ludzkiego. To właśnie człowiek jest ogniwem w wielu procesach i strukturach dot. windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Należy pamiętać, że problemy związane z dłużnikami i z ich np. niską moralnością płatniczą mają jeszcze dodatkowy, pozafinansowy wymiar. Brak stabilności… Continue Reading Zjawisko morale w biznesie: studium przypadku wierzyciel-dłużnik